Toepassingen aanvulgrond

De door ons geleverde aanvulgronden zijn geschikt voor het :

  • Ophogen van bouwgronden
  • Ophogen van tuinen en parken
  • Ophogen van bedrijventerreinen
  • Aanleggen van taluds – dijken – bufferzones – bermen
  • Aanvullen van grachten – bouwputten – waterputten – niveauverschillen - rioleringen

CONTACTEER ONS
  • GRATIS GELEVERD vanaf 75m³
  • GRATIS PLAATSING vanaf 2.000m³
  • PREMIES bij afname van min. 1.000m³ aanvulgrond