Welke ruimte is nodig voor de levering van aanvulgrond ?

Leveringen kunnen geschieden met kleine vrachtwagens 25 ton of opleggers 44 ton afhankelijk van de bereikbaardheid.

Per vracht dient u minstens 15m² (3mx5m) beschikbare oppervlakte te hebben die toegankelijk is voor vrachtwagens.

Bij twijfel kan u ons steeds contacteren en wij zullen u hierin verder helpen.


Wat is de gemiddelde wachttijd voor de leveringen van aanvulgrond ?

De levertijd is afhankelijk van de hoeveelheid aan te voeren grond en dient bijgevolg geval per geval beoordeeld te worden. Alleszins trachten wij steeds op de meest efficiënte manier en binnen de kortst mogelijke termijn de gronden aan te leveren. Voor een persoonlijke benadering kan U steeds vrijblijvend contact met ons opnemen.


Kunnen jullie de aanvulgrond ook plaatsen ?

Vanaf een volume van 2.000m³ kunnen wij de aanvulgrond gratis plaatsen, bij kleinere hoeveelheden dient dit van project tot project bekeken te worden wat de eventuele plaatsingskosten zijn.


Hoe weet ik of de aanvulgrond voldoet ?

Al de leveringen van aanvulgrond gebeuren conform de huidige geldende wetgevingen !

Doordat wij nauw samenwerken met erkende aannemers kunnen wij de kwaliteit waarborgen.

Van al de geleverde gronden ontvangt u als klant steeds een attest van conformiteit waaruit blijkt dat grond voldoet aan de vastgelegde normen.


Wanneer heb ik een vergunning nodig ?

Voor een aanmerkelijke reliëfwijziging heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

De wetgeving stelt dat een reliëfwijziging "aanmerkelijk" is als de aard of functie van het terrein wijzigt zelfs al gaat het maar om een paar centimeter. Verder wordt in de meeste gevallen ook aangenomen dat ze aanmerkelijk is als:

  • De reliëfwijziging meer dan 50 centimeter bedraagt over een kleine oppervlakte.
  • De reliëfwijziging minder dan 50 centimeter bedraagt over een grotere oppervlakte.

Voor een niet-aanmerkelijke reliëfwijziging is geen stedenbouwkundige vergunning nodig.
Let wel op dat men de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet mag belemmeren.
U moet ook rekening houden met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.

Klik hier voor meer info

CONTACTEER ONS
  • GRATIS GELEVERD vanaf 75m³
  • GRATIS PLAATSING vanaf 2.000m³
  • PREMIES bij afname van min. 1.000m³ aanvulgrond